Thứ sáu, ngày 22/02/2019, 03:29:32
Giáo trình
Phương pháp tạo trang phục
Tác giả: Hồ Thị Minh Hương
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2018
Ngành/ Nhóm ngành: Kỹ thuật Dệt May
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM