Thứ năm, ngày 17/10/2019, 20:02:58
Giáo trình
Thủy văn ứng dụng và các tính toán
Tác giả: Nguyễn Thị Bảy (CB)
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2018
Ngành/ Nhóm ngành: Kỹ thuật vật liệu xây dựng
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM