Thứ ba, ngày 7/07/2020, 10:35:36
Giáo trình
Mô phỏng động lực học cơ hệ vật rắn bằng Solidworks
Tác giả: Trương Tích Thiện
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2018
Ngành/ Nhóm ngành: Nhóm ngành Vật lý Kỹ thuật - Cơ Kỹ thuật
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM