Thứ bảy, ngày 19/09/2020, 13:27:25
Giáo trình
Kỹ thuật chuẩn bị vật liệu in nhuộm
Tác giả: Đào Duy Thái
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2018
Ngành/ Nhóm ngành: Kỹ thuật Dệt May
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM