Thứ tư, ngày 19/06/2019, 12:53:58
Giáo trình
Quản trị chất lượng
Tác giả: Nguyễn Kim Định
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2012
Ngành/ Nhóm ngành: Hệ thống thông tin quản lý
Mô tả: Quản trị chất lượng
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM