Thứ năm, ngày 5/08/2021, 01:46:14
Giáo trình
Kinh tế vĩ mô
Tác giả: Nguyễn Văn Luân
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2012
Ngành/ Nhóm ngành: Kế Toán
Mô tả: Kinh tế vĩ mô
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM