Thứ ba, ngày 7/07/2020, 10:03:28
Giáo trình
Kinh tế vĩ mô
Tác giả: Nguyễn Văn Luân
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2012
Ngành/ Nhóm ngành: Kế Toán
Mô tả: Kinh tế vĩ mô
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM