Thứ sáu, ngày 23/08/2019, 07:41:13
Giáo trình
Bài tập Kế toán đại cương
Tác giả: Trường ĐH Kinh tế - Luật
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2012
Ngành/ Nhóm ngành: Kế Toán
Mô tả: Bài tập Kế toán đại cương
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM