Thứ bảy, ngày 10/12/2022, 17:37:11
GIÁO TRÌNH SẮP XUẤT BẢN
  Trường:                         

Tên giáo trình

Ngành đào tạo

Tác giả

Giáo trình hóa học xanh

Kỹ thuật hóa học

Phan Thanh Sơn Nam

Giáo trình biến đổi năng lượng điện cơ

Điện năng

Hồ Phạm Huy Ánh

Giáo trình Hóa lý Silicat

Công nghệ vật liệu

Đỗ Quang Minh

Công nghệ phụt vữa cao cấp

Kỹ thuật xây dựng

Trần Nguyễn Hoàng Hùng

Đo lường trong dệt may

Kỹ thuật dệt may

Đào Duy Thái

HD giải các bài tập CB trong cơ hoc thủy khí

Kỹ thuật xây dựng

Nguyễn Quốc Ý

Máy và thiết bị xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

Trần Quang Hiền

Bài tập trắc nghiệm hóa đại cương

Kỹ thuật hóa học

Huỳnh Kỳ Phương Hạ

Quản trị chất lượng thực phẩm

KH&CN thực phẩm

Đống Thị Anh Đào

HDĐA Công nghệ dệt kim

Kỹ thuật dệt may

Nguyễn Lệ Nga

Công nghệ lạnh và điều hòa

Kỹ thuật nhiệt lạnh

Bùi Ngọc Hùng

Ứng dụng tính toán mềm trng điều khiển máy điện

Điện năng

Hồ Phạm Huy Ánh

Làm thế nào để TK rập với ứng dụng CAD/CAM trong dệt may

Kỹ thuật dệt may

Hồ Thị Minh Hương

Hệ thống nhúng: Giao tiếp thời gian thực với vi điều khiển ARM CORTEX - M

Tự động hóa - điều khiển

Nguyễn Quang Nam

Cơ học kết cấu

Kỹ thuật tàu thủy

Lê Đình Tuân

Lý thuyết dẻo và mô hình ứng xử của đất

Kỹ thuật xây dựng

Trần Quang Hộ

Letra và thiết kế trang phục

Kỹ thuật dệt may

Nguyễn Thị Mộng Hiền

Cơ học kết cấu vật liệu composite

Kỹ thuật tàu thủy

Lê Đình Tuân

Thiết kế CN dệt thoi

Kỹ thuật dệt may

Nguyễn Văn Lân

Hư hỏng sửa chữa gia cường nền móng

Kỹ thuật xây dựng

Lê Văn Kiểm

Lý thuyết truyền vận

KT hóa học

Trịnh Văn Dũng

QTTBCNHH tập 1 - quyển 2 - Bơm, quạt, máy nén

Kỹ thuật hóa học

Hoàng Minh Nam

Xử lý số hiệu và Wavelets

Tự động hóa - điều khiển

Lê Tiến Thường

Kết cấu bê tông cốt thép tập 2 - cấu kiện nhà cửa

Kỹ thuật xây dựng

Võ Bá Tầm

 

 

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM