Thứ bảy, ngày 10/12/2022, 17:41:43
Đào tạo
Giới thiệu chung

ĐHQG-HCM là một trung tâm đào tạo đại học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, làm nồng cốt cho hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hoạt động đào tạo của ĐHQG-HCM bao gồm nghiên cứu, triển khai ứng dụng trải rộng trong các lĩnh vực: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học sức khỏe, kỹ thuật công nghệ, ngoại ngữ, kinh tế, luật, quản lý…

Hoạt động đào tạo của ĐHQG-HCM đang triển khai với nhiều hình thức đào tạo khác nhau bao gồm hình thức đào tạo chính quy, văn bằng hai, liên thông, vừa làm vừa học và đào tạo từ xa nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo của xã hội.

Ngoài ra, một trong những hoạt động trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo là công tác đẩy mạnh các chương trình đào tạo chất lượng cao theo chuẩn quốc tế. Hoạt động này được triển khai thông qua các chương trình đào tạo chú trọng đến cải tiến chất lượng gồm chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao; chương trình kỹ sư, cử nhân tài năng; chương trình tiên tiến hoặc các chương trình đã được công nhận đạt chuẩn AUN-QA. Bên cạnh đó, ĐHQG-HCM nâng cao chất lượng chương trình đào tạo thông qua các chương trình liên kết với các đối tác uy tín, được kiểm định nhằm xây dựng chương trình và môi trường đào tạo đạt chuẩn quốc tế ngay tại hệ thống ĐHQG-HCM.

Nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống, sử dụng chung nguồn lực hiệu quả, công tác liên thông được chú trọng và đẩy mạnh. Hiện nay, ĐHQG-HCM đã thống nhất chương trình giảng dạy các môn chung: các môn học về lý luận chính trị, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất.

Việc triển khai các chương trình đào tạo bằng đôi, liên thông đang được nghiên cứu thực hiện.

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM