Thứ bảy, ngày 10/12/2022, 17:45:04
Đào tạo
Vừa làm Vừa học, Từ xa Qua mạng

Thực hiện nhiệm vụ, cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo đối với xã hội, ĐHQG-HCM đã thực hiện triển khai chương trình đào tạo hình thức đào tạo Vừa làm Vừa học và đào tạo Từ xa qua mạng theo chương trình đào tạo đại học chính quy. Bên cạnh đó, để tạo chủ động hơn cho sinh viên trong học tập giống như sinh viên đào tạo đại học chính quy các trường cũng đã triển khai áp dụng đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Ngoài ra, đối với hình thức đào tạo từ xa qua mạng, các trường đã triển khai sử dụng hệ thống E-learning phục vụ công tác đào tạo từ xa qua mạng.

 

Hình thức đào tạo

2014 2015 2016

Vừa làm vừa học

14.808 13.057 11.739

Từ xa qua mạng

3558 2084 2000

 

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM