Thứ bảy, ngày 10/12/2022, 17:28:23
Đào tạo
Chương trình Chất lượng cao

-  Chương trình đào tạo đội ngũ cử nhân, kỹ sư chất lượng cao nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngành học, có động lực làm việc rõ ràng, tính chuyên nghiệp cao, có phẩm chất đạo đức, khả năng tư duy tốt và có đầy đủ các kỹ năng cần thiết nhằm tự phát triển và vận dụng hiệu quả kiến thức được học phục vụ cho công việc trong lĩnh vực đào tạo, có khả năng làm việc độc lập và tư duy phản biện khoa học thực chứng.

-  Chương trình đào tạo được xây dựng theo nội dung và quy trình thực hiện hiện đại, đầy đủ, chi tiết, tương đương các chương trình đào tạo của các trường đại học của các nước tiên tiến (có minh chứng so sánh các chương trình đào tạo tham khảo, tương đương);

-  Chương trình đào tạo có chuẩn đầu ra đúng quy định, thể hiện đầy đủ các chuẩn đầu ra về kiến thức, kĩ năng, thái độ, ma trận chuẩn đầu ra, đúng yêu cầu của thế giới; chuẩn đầu ra đáp ứng được các yêu cầu chất lượng và có sự khác biệt, nâng cao rõ ràng so với các chương trình đại trà;

-  Chương trình đào tạo có tỷ lệ hợp lý về các khối kiến thức đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành. Tỷ lệ hợp lý giữa lý thuyết và thực hành.

-  Chương trình đào tạo chứng tỏ (định tính và định lượng) về sự liên thông với chương trình đại trà, phục vụ việc chuyển đổi sinh viên giữa các dạng đào tạo;

Quy định về các lớp chất lượng cao:

+  Quy mô lớp lý thuyết chuyên môn không quá 50 sinh viên/lớp; lớp bài tập không quá 25 sinh viên/lớp;

+  Ít nhất 75% số môn học được giảng dạy kết hợp với phương tiện hiện đại (dùng máy chiếu + powerpoint, video clips, phương tiện nghe nhìn khác...). Nêu danh mục các môn học này;

+  Phương pháp giảng dạy tích cực, phát huy sự chủ động sáng tạo của sinh viên. Minh chứng trong hồ sơ đăng ký.

+  Có quy định về trình độ ngoại ngữ đầu vào của sinh viên, đồng thời có tổ chức bổ túc, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ cho những sinh viên gần đạt yêu cầu;

+  Ít nhất 10% số tín chỉ dạy bằng ngoại ngữ; hoặc ít nhất 20% số tín chỉ dạy bằng song ngữ. Nêu danh mục các môn học này;

+  Trong suốt 04 năm của chương trình thiết kế, mỗi năm có ít nhất 01 môn dạy bằng tiếng Anh (ngoại ngữ tương đương) hoặc ít nhất 02 môn dạy bằng song ngữ (Việt ngữ - ngoại ngữ tương đương). Danh mục các môn học này được thể hiện trong đề án chi tiết kèm theo;

+  Chấp nhận các bài tập lớn/nhỏ, đồ án, presentations, v.v... của sinh viên viết bằng ngoại ngữ. 

 

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM