Thứ bảy, ngày 10/12/2022, 15:31:01
Đào tạo
Chương trình Kỹ sư, Cử nhân tài năng

Đề án CTĐT KS, CN tài năng giai đoạn 2013-2017 được triển khai với chương trình đào tạo được xây dựng trên nền tảng của chương trình đại trà, trong đó các môn học của chương trình đại trà từng bước được thay thế bằng các môn học cùng nội dung nhưng đã được nâng cao, cập nhật hóa các kiến thức tiên tiến. Việc giảng dạy các môn học trong phần nâng cao được áp dụng các phương pháp hiện đại, giảm giờ lên lớp, tăng giờ tự học và nghiên cứu của sinh viên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đảm bảo tốt nhất phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

-  Đào tạo các cá nhân có năng lực xuất sắc.

-  CTTN phải thực hiện trên quan điểm lấy người học làm trung tâm. Người học phải thể hiện vai trò chủ động trong tiến trình học tập.

-  Tạo điều kiện cần và đủ về CSVC và con người để người học được hỗ trợ tốt nhất

-  Chương trình giúp người học có khả năng chuyên môn cao. Phát triển tư duy sáng tạo, làm việc nhóm, khả năng tổ chức, lãnh đạo,..

-  Chuẩn đầu ra tiếng Anh: TOEIC 550, VNU-ETP cấp độ 9.

-  Tổ chức giảng dạy chương trình:

   +  Tỷ lệ số tín chỉ các môn học tài năng tối thiểu chiếm 25% tổng số tín chỉ (các môn học giai đoạn cơ sở ngành, chuyên ngành).

   +  Quy mô lớp: lớp nhỏ (tối đa 40 SV/lớp), tăng cường sự tương tác giữa các thành viên thông qua thảo luận, tranh luận, thuyết trình, làm việc nhóm.

   +  Giảng viên dạy các môn tài năng giàu kinh nghiệm, giỏi cả về chuyên môn lẫn nghiệp vụ sư phạm. Giảng viên phải có học vị Tiến sĩ hoặc GVC trở lên.

   +  Sinh viên được cấp bằng Kỹ sư, Cử nhân tài năng của Đại học Quốc gia Tp.HCM.

 

 

Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM